METAMORPHOSIS

Projekta nosaukums:Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas “Metamorphosis” prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē
Projekta īsais nosaukums:Metamorphosis
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs:ERAF 1.1.1.1/18/A/133
Finansējošais fonds:ERAF 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
CVS loma projektā:partneris
Statuss:Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums:01.05.2019.
Projekta noslēguma datums:30.04.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums:Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Sadarbības partneris:Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
Projekta kopējais finansējums:646 189,40 eur.
Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis: Pamatojoties uz rūpnieciskiem pētījumiem, izveidot mobilo testēšanas iekārtas
“Metamorfoze” (MSTF) prototipu, kas tiek transportēts intermodālo satiksmes vidē, un sasniegt MSTF tehnoloģiskās gatavības līmeni no TRL2 līmeņa līdz TRL4 līmenim (Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) mērogs) projekta tālākai attīstībai.  
Projekta kategorija: rūpnieciskie pētījumi, nesaimnieciskais projekts  
Zinātnes nozare: 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas (2.3. Mašīnbūve un mehānika)  
Galvenais projekta rezultāts – MSTF prototips, kas izstrādāts rūpniecisko pētījumu rezultātā un piemērots transportēšanai intermodālo satiksmes apstākļos;
Tiek pieņemts, ka MSTF ļaus veikt izstrādes darbu un veikt nepieciešamos testus OIRi (Oriģinālo Iekārtu Ražotaji) produktu validācijai, pārbaudei, kvalifikācijai un apstiprināšanai saskaņā ar ESA ECSS prasībām, t.i., ECSS-E-ST-10C standartu. Tas savukārt ļaus daudziem maziem uzņēmumiem un institūtiem ienākt Eiropas un pasaules kosmosa komponentu tirgū saskaņā ar ESA un NASA prasībām, tādējādi nodrošinot lielu stimulu Eiropas kosmosa industrija pavisam.

Šis projekta produkts ir unikāls un tam nav salīdzinošu analogu (visas esošās testēšanas iekārtas ir stacionāras – fiksēts ēkās). Projekta mērķa sasniegšana pierādīs mobilās testēšanas iestādes “Metamorfozes” koncepciju.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
RTU veicamie darbi: MSTF prototipa konstrukcijas elementu stiprības aprēķins, konstruktoru dokumentācijas komplekta izstrāde un tā galveno mezglu 3D CAD modeli izveide, zināšanu izplatīšana par šo pētījuma rezultātiem, intelektuālā īpašuma aizsardzība.CVS veicamie darbi: MSTF prototipa vakuuma un terma fiziskais aprēķini, prototipa darba algoritma izstrāde, prototipa izgatavošana un montāža.
Kopīgais darbs:
programmatūras izstrāde, prototipu testēšana, rūpnieciskie pētījumi.
Publicēts CVS mājas lapā:16.05.2019.

Projekta publicitātes:

1. Integration and Verification Approach of the Metamorphosis Mobile Space Testing Facility.
S. Kravchenko, N. Kuleshov, V. Shestakov, N. Panova, S. Bratarchuk Proceedings of the 25th international scientific conference Transport Means 2021, part II, ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (online), page 894
https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-Means-2021-Part-II.pdf
2.  The Importance of the Mobile Space Testing Facility “METAMORPHOSIS” Prototype Development
S. Kravchenko, N. Panova, A. Urbahs, M. Urbaha
Proceedings of the 25th international scientific conference Transport Means 2021, part III, ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (online), page 1098
https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-Means-2021-Part-III.pdf
3. Mūsu uzņēmums piedalījās 16. ECSSMET konferencē un mūsu pārstāvis uzstājās ar prezentāciju “METAMORFOSIS – MOBILĀS TELPAS TESTĒŠANAS IEKĀRTAS PROTOTIPA IZSTRĀDE” ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/133 ” Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas “Metamorphosis” prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē”.
https://www.ecssmet2021.de/virtual/
Projekta zinātnisko rezultātu pārskats 01.02.2022 – 31.08.2022. Publicitātes datums: 2022. gada 10. septembris
Projekta zinātnisko rezultātu pārskats 01.11.2021 – 31.01.2022. Publicitātes datums: 2022. gada 31. janvārī
Projekta zinātnisko rezultātu pārskats 01.08.2021 – 31.10.2021. Publicitātes datums: 2021. gada 31. oktobrī
Projekta zinātnisko rezultātu pārskats 01.05.2021 – 31.07.2021. Publicitātes datums: 2021. gada 31. jūlijs
Projektā paveiktais periodā 01.02.2021-30.04.2021  Publicitātes datums: 2021. gada 30. aprīlī
Projektā paveiktais periodā 01.11.2020- 31.01.2021  Publicitātes datums: 2021. gada 31. janvārī
Projektā paveiktais periodā 01.08.2020-31.10.2020. Publicitātes datums: 2020. gada 31. oktobrī
Projekta zinātnisko rezultātu pārskats 01.05.2020-31.07.2020Publicitātes datums: 2020. gada 31. jūlijs
Projekta zinātnisko rezultātu pārskats 01.02.2020-30.04.2020. Publicitātes datums: 2020. gada 30. aprīlī
Projektā paveiktais periodā 01.11.2019-31.01.2020. Publicitātes datums: 2020. gada 31. janvāris
Projektā paveiktais periodā 01.08.2019 – 31.10.2019.  Publicitātes datums: 2019. gada 31. oktobris
Projektā paveiktais periodā 01.05.2019 – 31.07.2019. Publicitātes datums: 2019. gada 31. jūlijs

Vairāk informācijas: http://www.cvsys.eu/